Ringen

Ringenbestelling alleen voor Leden en Nieuwe Leden.

De ringmaten staan vermeld op de website van de NBvV.
U kunt uitgebreide informatie ook vinden op de website van de NBvV.
Download hier de brochure over ringen
Lijst met beschermde vogels

Voor 2020 zijn alleen nog spoedbestellingen mogelijk dit kan in overleg met de ringencommissaris. Spoedbestellingen kosten € 1,- per ring extra.

De inleverdata(bij de ringencommissaris)voor de bestelling van 2021 zijn:

Bestelperiode + Uitlevering Ringen 2022:
Ronde 1:  1 april – 15 mei 2021, uiterlijk 5 mei inleveren bij uw ringencommissaris
uitlevering na 1 oktober.
Ronde 2:  16 mei – 1 oktober 2021, uiterlijk 20 september inleveren bij uw ringencommissaris – uitlevering uiterlijk 15 december.
Ronde 3:  1 oktober – 1 februari 2022 , uiterlijk 20 januari inleveren bij uw ringencommissaris – uitlevering uiterlijk 1 april.
Ronde 4:  1 februari – 1 april 2022, uiterlijk 20 maart inleveren bij uw ringencommissaris – uitlevering uiterlijk 15 mei.

Bestellingen na 1 april, dit is altijd een spoedbestelling.

Hieronder kun je het ringenbestelformulier in Excel downloaden of opslaan op je computer, je kunt het formulier vervolgens invullen en per Email sturen naar:  jankealthuisius@gmail.com

Aanvraagformulier gewone ringen 2022 (invulbaar)

Download hieronder het:

Bestelformulier ringen beschermde vogels (PdF)

(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, verspreide leden en bestellers die geen lid zijn dienen het naar het bondsbureau te sturen)
LET OP!!! Het formulier dient bij inlevering voorzien te zijn van een Handtekening en een geldig Burger Service Nummer.

Ringenformulier 2015

NGEN BESTELLEN KAN ALLEEN BIJ CONTANTE BETALING OF VIA OVERSCHRIJVING OP HET BANKREKENINGNUMMER VAN DE RINGENCOMMISSARIS.
LET OP!!!!   BETALING VAN DE RINGEN DIENT ALTIJD VOORAF TE GESCHIEDDEN.
IBAN: NL36 ABNA 0619 9355 45 t.n.v J. Althuisius.

Indien u de door u bestelde ringen per post wilt laten bezorgen dan betaalt u
€ 2,50 per bestelling extra.

Uitvoering en kleur van de ringen
De verkrijgbaarheid van de verschillende soorten ringen kunt u bekijken op het bestelformulier. Voor cultuurringen zijn alle voorgeschreven ringmaten leverbaar, dus ook per 2 juli 2009 de nieuw vastgestelde (kleine) maten. De ringenkleuren door het C.O.M. zijn als onderstaand vastgesteld. Dit is een vaste cyclus, waarbij een ringkleur telkens na 6 jaar weer terugkeert.

2022 – bruin
2023 – blauw
2024 – rood

Prijzen van de ringen:

Prijzen van de ringen vanaf 01 april 2021
Minimum aantal
Leden en
Verspreide leden
Niet-leden
Prijs per stuk
Gekleurde ringen
10 stuks
€ 0,25
€ 1,25
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen
10 stuks
€ 0,40
€ 1,40
Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*
10 stuks
€ 0,35
€ 1,35
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*)
10 stuks
€ 0,50
€ 1,50
Aluminiumkleurige ringen
10 stuks
€ 1,00
€ 2,00
Roestvrij stalen ringen
5 stuks
€ 2,00
€ 3,00
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.

Voor elke ringenbestelling worden per kweker administratiekosten in rekening gebracht: afdelingsleden betalen daarvoor € 3,00 – Verspreide leden en niet-leden betalen € 4,50 **). Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese cultuurvogels/overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten verschuldigd.
*) Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring
**) Een nieuw lid hoeft geen bestelkosten te betalen MITS er binnen 3 maanden na inschrijving ringen besteld worden en men 3 jaar voorafgaand aan het lidmaatschap geen bondslid was. Tevens ontvangen nieuwe leden de eerste bestelling GRATIS als spoedbestelling. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier.

Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend.

Share Button