Welkom / Nieuws – Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o.

lustgraaf20151017_101346

Tijdens de afgelopen Algemene Jaarvergadering zijn er een aantal leden gehuldigd met hun jubileum.
60 jaar – Marten Jongsma
40 jaar – Bert Groenendijk
25 jaar – Johan Althuisius
25 jaar – Cornelis de Wagt

Hieronder een aantal foto’s van de huldiging.

Foto: Sanne Eeken

V.l.n.r. Marco Eeken (Voorzitter Zanglust), Johan Althuisius (25 jaar), Bert Groenendijk (40 jaar), Marten Jongsma (60 jaar) en Sicco Veenstra (Districtsvoorzitter) (Foto gemaakt door Sanne Eeken)

Cornelis de Wagt (25 jaar) (Foto gemaakt door: Janke Althuisius)

Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens de laatst gehouden feestavond van Zanglust.
17 januari 2020.

Over de vereniging: Volgens officiële tellingen worden er alleen al in Nederland enkele miljoenen volièrevogels gehouden. Zeer veel mensen beleven vreugde aan het houden van vogels. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals het houden van een papegaai of kanarie in een huiskamerkooi gewoon voor de gezelligheid. Andere liefhebbers hebben een gezelschapsvolière in de tuin, waarin vogels met fraaie kleuren of een prettige zang verblijven. Weer anderen proberen gericht met allerlei soorten vogels te kweken. Dit zijn ook de kwekers die in het najaar hun vogels insturen op tentoonstellingen, die overal in het land georganiseerd worden. Hoe men ook de hobby bedrijft, één ding is erg belangrijk, nl. de verzorging van de vogels. Als iemand dieren in bezit heeft, dan heeft diegene ook de plicht om voor een maximale verzorging te zorgen. Trouwens, goed verzorgde dieren zijn levenslustig en bij vogels vertaalt zich dat in een prachtige verentooi en/of een schitterende zang. Als u in het bezit bent van vogels, dient u ook het één en ander van hen af te weten. Hierbij kan een volièrevereniging u van dienst zijn. Aangesloten bij zo’n vereniging, treft u liefhebbers, die vaak door jaren lange ervaring, u als beginnende liefhebber aan nuttige informatie en tips kunnen helpen. Met name voeding, verzorging, kweek, volièrebouw e.d. zijn onderwerpen die elke keer weer tijdens de club bijeenkomsten aan de orde komen. Als u lid van onze vereniging zou worden, dan bent u ook automatisch aangesloten bij de grootste bond van Nederland. De N.B.v.V. (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) heeft ongeveer 25.000 leden. Hiervan zijn ongeveer 75 lid van “Zanglust”. Mocht u geïnteresseerd zijn in de vogelliefhebberij, dan kunt u zich opgeven als lid bij Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o.. Het lidmaatschap bedraagt € 40,00 per jaar, jeugdleden tot 17 jaar betalen 20,00 per jaar.

 • Wat organiseert de vereniging………….
   • Dia/filmavonden, waarin een bepaalde groep vogels centraal staat, zoals Tropen, Kanaries, Parkieten, Vruchteneters e.d.
   • Twee keer per jaar de grootste vogelmarkt van Friesland.
   • In het najaar een tentoonstelling met ongeveer 150 vogels.
   • Elke maand ontvangt u het Bondsblad “Onze Vogels”, een blad met veel informatie en met zeer fraaie kleurenfoto’s.

Iedereen is van harte welkom op onze clubavonden, het verplicht tot niets en het is gratis. Informatie over het lidmaatschap kunt U hier vinden.
Graag tot ziens bij één van onze verenigingsactiviteiten.
Het bestuur.

Share Button