Welkom / Nieuws – Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o.

Lezing Neophema’s en Australische Parkieten.
Dinsdag 17 mei hebben we een leuke verenigingsavond gehad met een leerzame lezing over Neophema’s en Australische Parkieten door keurmeester Johan Zwart.
Onder het genot van een hapje en een drankje kwamen er leuke discussies op gang en kon een ieder zijn ervaringen delen met medekwekers.
Hieronder enkele foto’s gemaakt door Jacob Visser en Klaas Snijder.Jubilarissen 2021-2022
Zanglust had in 2021/22 een vijftal jubilarissen.
Botte Adema, Jopie Idzinga en Bertus Rijpkema zijn 50 jaar lid.
Gerry Pultrum is 40 jaar lid en Freddie Zoer is 25 jaar lid.
Op de bijgevoegde foto zien we Botte, Bertus en Jopie als jubilarissen. Helaas konden Gerry en Freddie vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn tijdens de uitreiking van de bijbehorende spelden. Voorzitter Jappie van der Heide heeft de spelden en een bloemetje persoonlijk afgeleverd aan Gerry en Freddie.

Vlnr. Jopie Idzinga, Sicco Veenstra (Districtsvoorzitter), Botte Adema en Bertus Rijpkema.

Afscheid bestuursleden
We hebben de afgelopen jaarvergadering afscheid genomen van een aantal bestuursleden.
Lammert Bos,
Lammert is vele jaren voorzitter geweest.
Cees Holtrop,
Cees is o.a. ringencommissaris en materiaalbeheerder geweest.
Marco Eeken,
Marco is een aantal jaren voorzitter geweest.
Namens het nieuwe bestuur willen we de mannen bedanken voor hun enorme inzet.
Districtsvoorzitter Sicco Veenstra bedankte de mannen voor hun inzet.

Vlnr: Cees Holtrop, Sicco Veenstra (Districtsvoorzitter, Lammert Bos en Marco Eeken.

VOGELMARKT MAART 2022

lustgraaf20151017_101346

Over de vereniging: Volgens officiële tellingen worden er alleen al in Nederland enkele miljoenen volièrevogels gehouden. Zeer veel mensen beleven vreugde aan het houden van vogels. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals het houden van een papegaai of kanarie in een huiskamerkooi gewoon voor de gezelligheid. Andere liefhebbers hebben een gezelschapsvolière in de tuin, waarin vogels met fraaie kleuren of een prettige zang verblijven. Weer anderen proberen gericht met allerlei soorten vogels te kweken. Dit zijn ook de kwekers die in het najaar hun vogels insturen op tentoonstellingen, die overal in het land georganiseerd worden. Hoe men ook de hobby bedrijft, één ding is erg belangrijk, nl. de verzorging van de vogels. Als iemand dieren in bezit heeft, dan heeft diegene ook de plicht om voor een maximale verzorging te zorgen. Trouwens, goed verzorgde dieren zijn levenslustig en bij vogels vertaalt zich dat in een prachtige verentooi en/of een schitterende zang. Als u in het bezit bent van vogels, dient u ook het één en ander van hen af te weten. Hierbij kan een volièrevereniging u van dienst zijn. Aangesloten bij zo’n vereniging, treft u liefhebbers, die vaak door jaren lange ervaring, u als beginnende liefhebber aan nuttige informatie en tips kunnen helpen. Met name voeding, verzorging, kweek, volièrebouw e.d. zijn onderwerpen die elke keer weer tijdens de club bijeenkomsten aan de orde komen. Als u lid van onze vereniging zou worden, dan bent u ook automatisch aangesloten bij de grootste bond van Nederland. De N.B.v.V. (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) heeft ongeveer 25.000 leden. Hiervan zijn ongeveer 65 lid van “Zanglust”. Mocht u geïnteresseerd zijn in de vogelliefhebberij, dan kunt u zich opgeven als lid bij Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o.. Het lidmaatschap bedraagt € 45,00 per jaar, jeugdleden tot 17 jaar betalen 22,50 per jaar.

 • Wat organiseert de vereniging………….
   • Dia/filmavonden, waarin een bepaalde groep vogels centraal staat, zoals Tropen, Kanaries, Parkieten, Vruchteneters e.d.
   • Twee keer per jaar de grootste vogelmarkt van Friesland.
   • In het najaar een tentoonstelling met ongeveer 150 vogels.
   • Elke maand ontvangt u het Bondsblad “Onze Vogels”, een blad met veel informatie en met zeer fraaie kleurenfoto’s.

Iedereen is van harte welkom op onze clubavonden, het verplicht tot niets en het is gratis. Informatie over het lidmaatschap kunt U hier vinden.
Graag tot ziens bij één van onze verenigingsactiviteiten.
Het bestuur.

Share Button