Tentoonstelling 2006

2006
————————————————–

Kleine Grasparkieten op de vogelshow

De Engelse Grasparkiet is een zeer gewaardeerde vogel op menig vogelshow. Zo ook op de vogelshow van volièrevereniging Zanglust in Joure. Al vele jaren worden enkele tientallen Engelse Grasparkieten ingeschreven op de show. Binnen de vereniging, maar ook op de PSC-show, zijn Top-kwekers, in de persoon van Kees Holtrop en Hans Tamminga, zeer succesvol met hun Engelse Grasparkieten. Echter: Tijdens elke show keert de discussie terug m.b.t. de Australische Grasparkiet. Waarom worden deze vogels niet gevraagd? Wat is er mis met deze vogel? Wat zou het mooi zijn als deze vogels ook gevraagd zouden worden.
De voorstanders van de Engelse Grasparkiet verhalen over de kweektechnische hoogstandjes, de geweldig ontwikkelde posturen, de prachtige statige koppen, en wat al niet meer! Smalend spreken zij over “winkelparkietjes” i.p.v. Kleine Grasparkieten.

De tegenstanders zien echter, “voddenbalen”, zenuwlijders, ragebollen en roemen de kleuren en levenslust van de Kleine Grasparkiet.

Na een jarenlange discussie werd besloten om de Kleine Grasparkiet in het vraagprogramma op te nemen. Onderling werd een keurrichtlijn afgesproken en verder zouden we wel zien hoe het zou lopen. Tijdens de Rayonvergadering en de Districtsvergadering heeft het Zanglust bestuur kenbaar gemaakt wat de plannen van de Jouster vereniging waren en op beide vergaderingen werden we aangemoedigd om het experiment vooral wel door te zetten.

Engelse en Kleine grasparkieten

In oktober bleek dat een vijftal leden, waaronder de eerder genoemde Engelse Grasparkietenkwekers, ruim 20 Kleine Grasparkieten opgekooid hadden. Er kon ingeschreven worden in vier klassen: mannen alle kleuren en poppen alle kleuren. Beide groepen zowel EK als OK. De parkietenkeurmeesters, Heine de Vries en Gerrit van Someren werden van te voren ingelicht over ons experiment. Van hen werd gevraagd om een plaatsingssysteem te hanteren. De vogels dienden als “conditievogel” gekeurd te worden. Daags voor de keuring heeft Gerrit van Someren contact gezocht met de Technische Commissie en kreeg hij de vrijheid om de vogels te keuren naar eigen goeddunken. Op de keurdag is de beslissing gevallen om de vogels toch op een keurbriefje als conditievogel te waarderen. Dit had tot gevolg dat de vogels die niet te groot en niet te klein waren en volledig in conditie waren hoog gewaardeerd werden. Er werden dan ook vier kampioenen aangewezen. Deze sportieve benadering van Gerrit van Someren is door het bestuur zeer gewaardeerd. Het aardige was, dat de vogels die hij aangewezen had als de besten, ook door de vijf inschrijvers als besten werden beoordeeld.

Engelse en Kleine Grasparkiet

Tijdens de openingsdagen waren de Kleine Grasparkieten het gesprek van de dag. Een ieder was van mening dat dit een zeer geslaagd experiment was. De kleine parkietjes uit de verkoopafdeling waren dan ook snel uitverkocht. Ook Engelse Grasparkietenliefhebbers hadden waardering voor deze kromsnavels. En waarom ook niet! Het zijn totaal geen concurrenten van elkaar.

Vooral de fysieke verschillen zijn zo groot, dat niemand moeite heeft om de beide soorten uit elkaar te houden. Er is beslist ruimte voor deze vogelsoort op onze shows. Het publiek reageerde zoals gezegd zeer positief. Ook werd de show bezocht door keurmeesters die erg te spreken waren. Ook de Districtsvoorzitter, dhr. Koene. Haaisma en Bondsvoorzitter, dhr. Henk. Marinus die langs kwamen, waren onder de indruk. Hun commentaar: “Als de liefhebber dit graag wil, waarom zouden we dit dan tegen willen houden.”

Toch is er commentaar gekomen van mensen die niet langs geweest zijn. Collega-keurmeesters van Gerrit van Someren die het niet konden laten om hun voorkeur voor de Engelse Grasparkiet en hun afkeer van dit soort experimenten, te ventileren. Toch is het van belang dat er naar de liefhebber geluisterd wordt. De liefhebbers dragen de hobby en daar moeten we zuinig op zijn. Het ledental daalt elk jaar. Het aantal vogels die op de shows te zien zijn daalt jaarlijks en het zou als deze lijn zich voortzet wel eens kunnen gebeuren dat er geen tekort, maar een overschot aan keurmeesters komt. Durf te experimenteren. Vraag wat de liefhebber wil! De Bond is er voor ons allen!

De Kleine Grasparkiet is een makkelijk te houden vogel. Hij is vruchtbaar, goedkoop en overal verkrijgbaar. Ideaal voor jeugdleden. Een kans die je als Bond aan moet grijpen.

Volgend jaar zijn de Kleine Grasparkieten zeker weer in Joure op de vogelshow te bewonderen. Verenigingen die meer informatie willen, kunnen dit kenbaar maken via www.zanglust.tk

Namens het bestuur van volièrevereniging “Zanglust” Joure,

Klaas Snijder (voorzitter)
————————————————-

Share Button