District Friesland

District Friesland telt 23 afdelingen met ± 1400 leden

Bestuur district Friesland.

Voorzitter:
Sicco Veenstra
Telefoon: 06-54351180
Email: siccoveenstra@hotmail.com

Secretaris / 2e Voorzitter:
Auke Bloemhof
Telefoon: 0518-491861 / 06-51589226
Email: aensbloemhof@outlook.com

Penningmeester:
Age Ruiter
Telefoon: 06-13103138
Email: ageruiter@gmail.com

Commissaris:
Jan S. Andringa
Telefoon:
Email: jansandringa@hotmail.com

Commissaris:
Vacant

Website District Friesland: www.districtfriesland-nbvv.nl
Facebookpagina District Friesland: www.facebook.com/DistrictFrieslandNBvV

Share Button