Vogelmarkt

(Humoristische) Historie van de Vogelmarkt

Grootste vogelmarkt van Friesland in de Evenementenhal te Joure
Dat was in 1988 nog een droom. In de beginjaren van mijn lidmaatschap werd er al over gesproken. Het waren Jurjen ten Boom en Joop van der Sloot die regelmatig met een voorstel kwamen om een markt zoals in Meppel op te zetten. Even zoveel keren werd het voorstel weggestemd door de aanwezigen. “Dat kunnen wij niet. Daar hebben we geen ruimte voor. Daar hebben we geen mensen voor. Wie moet dat dan doen? Wie betaalt dat?” Excuses genoeg, maar zo langzamerhand kwamen er toch steeds meer leden die in dit idee gingen geloven.

Op een heuglijke dag werd door het bestuur besloten, dat er dan toch maar een commissie gevormd moest worden. Ze kregen zelfs een krediet van F 1000,- Dat moesten ze volgens een paar bestuursleden dan zelf eerst maar voorschieten. Gelukkig waren er ook verstandiger bestuursleden. Er kwam een commissie van vier man. Jurjen ten Boom, Joop van der Sloot, Ypie Jonker en Age Ruiter.

Een locatie werd gevonden. De oude Evenementenhal, een oude fabriekshal, zonder afdoende verlichting, een smerige w.c. eigenlijk was het niks met niks. Er werd later met de gemeente afgesproken dat er een 50 tal TL-armaturen door ons zelf opgehangen mochten worden. Hier konden we gratis aankomen via een familielid van Jopie Idzinga. Op een avond zijn die opgehangen, maar toen bleek dat de hele hal slechts één elektriciteitsgroep had, waardoor we alsnog bijna de hele zaterdag in het donker zaten.

In het begin toen de hal nog niet zo gevuld was hebben we zelfs een patatbakker en een loempiabakker binnen gehad. De vogels die die dag overleefd hadden leven nu nog. Ook hebben we nog eens een poging gedaan om zelf “goud’ te verdienen. Jurjen zou gehaktballen braden. Een halfuur nadat de eerste uien gebakken werden konden de eerste vogels met astmatische klachten afgevoerd worden. De verkoop van de ballen bleek ook geen succes. De commissieleden hebben nog weken lang gehaktballen gegeten.

In het begin viel het ook niet mee om de hal met handelaren te vullen. De eerste keren waren er slechts een tiental kramen bezet. Bezoekersaantallen van rond de 400 was al toen heel wat, maar toch kregen we wind behoorlijk mee. De pers wist ons altijd positief te vinden. Vele keren verschenen er foto’s in verschillende dagbladen. Binnen Friesland, maar de laatste jaren ook op bescheiden schaal in Duitsland werd onze markt steeds bekender.

Natuurlijk kwam dat ook door de onvolprezen vogelmarktcommissie. Dit illustere gezelschap vergaderde vele keren tot diep in de nacht. De vergaderingen verliepen soms letterlijk met het mes op tafel. De emoties liepen vaak hoog op, maar toch bleef de sfeer altijd positief. Het hoogte/dieptepunt van de vogelmarktcommissie periode was het bespreken van de eventuele aanschaf van een fotokopieerapparaat. Door een misverstand, het zal wel weer laat geweest zijn bij huize Ten Boom, werd er gedacht dat het apparaat al gekocht zou zijn. Dit liep uit op een bestuurscrisis. Er bleven nog twee bestuursleden over. Marten Jongsma en Hans Tamminga hielden de boel draaiende. Gelukkig kwamen er nieuwe bestuursleden bij en werd de draad weer opgepakt. Het kopieerapparaat is er trouwens nooit gekomen.

De laatste jaren beweegt het bezoekersaantal zich rond de 1200 personen. De handelaren komen ook elke keer weer trouw naar Joure. Het is leuk te vermelden dat de fam. Scheerders, Jan uit Elburg, en de beide mannen uit Oosterwolde er vanaf het begin bij waren. De meeste handelaren zijn trouwens zo langzamerhand vaste klanten.

Zoals gezegd was de eerste Evenementenhal Vogelmarkt in oktober 1988. De vereniging organiseerde wel vaker een markt. Deze markt werd een keer gehouden in zaal De Brug. Het toenmalige beheerderechtpaar wilden wel eens weten wat dat precies zou betekenen, zo’n stoffige vogelboel. Hans Tamminga vertelde het één en ander en de gezichten betrokken. Liever niet dus. Hans had dat in de gaten en vroeg waar de Christelijk Vogelvereniging dan een markt moest houden? Het woordje Christelijk deed wonderen. Plotseling was er best nog wel een vrije zaterdag te vinden. Later is De Stuit ook nog wel eens als marktplaats gebruikt. Ook deze markten trokken al behoorlijk veel bezoekers.

Twee keer dreigde de markt niet door te gaan. Eén keer mochten we geen markt houden. Dit was het beruchte jaar van de vogelpest. Markten en tentoonstellingen werden allemaal in heel Nederland verboden. Een dure grap voor ons, want de advertenties waren de deur al uit en zelfs al geplaatst. Een kostenpost van een kleine duizend gulden.

Een tweede keer dreigde de gemeente de markt in de soep te laten lopen. De verbouw van de hal duurde langer dan gepland. We zijn toen heel goed geholpen door onze burgemeester de heer Kuiper. Hij regelde toen ruimte bij de firma De Vries nabij de rotonde. Achteraf is dat één van onze mooiste markten geweest, maar oh wat een organisatie op veel te korte termijn. In een paar dagen moest alles geregeld worden. En het ergste was, dat de hal dagelijks gebruikt werd voor de afvalverwerking. Op vrijdagavond heeft Sappé de hele hal van boven tot onder schoon gespoten. Met douchetrekkers hebben we de boel nog geprobeerd droog te krijgen. De volgende dag stormde het. Het waaide zo hard dat het glas uit de deur waaide. Later die middag viel er deel uit de wand en tot grote consternatie ontsnapte er een kaketoe uit zijn kooi. De vogel van 1200 gulden vloog een paar keer angstig dicht langs het gat in de muur en zou dan in twee tellen terug geweest zijn in Australië, zo hard waaide het. De hele dag klepperde de hal. Wij wisten niet wat het was, maar dat wist de eigenaar van de hal wel. Toen hij later op de middag even langs kwam werden we er bijna uitgejaagd. Wat was namelijk het geval? Het dak lag los en kon elk ogenblik naar beneden komen. We hadden geluk gehad. Later zijn er zandzakken op het dak gelegd.

De laatste jaren verlopen de markten relatief rustig. Organisatorisch loopt de markt steeds soepeler. Bezoekersaantallen en handelaren zijn behoorlijk voorspelbaar. Voor de vereniging is de markt een mooie binnenkomer. Veel activiteiten worden uit dit potje betaald.

In het begin ging het nogal eens stroef. We moesten soms heel wat praten met de heren handelaren om ook eens in Joure te komen, maar die inspanning heeft ons geen windeieren gelegd. Nu is het zo dat we soms al Nee moeten verkopen, doodgewoon omdat de hal is uitverkocht. Een luxe probleem dus.

Op de strooifolder staat dezelfde Jouster toren en Bleekkoprosella als in het begin. Het is het beeldmerk van de markt geworden. We hopen nog vele jaren door te gaan met de markt. Het is een gezellig onderdeel van de hobby en het bindt de leden. Het is tot op heden nog nooit een probleem geweest om mensen te krijgen voor de opbouw en voor het opruimen. Ook dit jaar rekenen we weer op onze leden.

Op naar de volgende 25 keer.

K. Snijder

Share Button