Bestuur

Interim Voorzitter:
Jappie van der Heide,
Telefoon: 0513-431278
Email: secretaris@zanglustjoure.nl

2e Voorzitter:
Lammert Bos,
Telefoon: 0513-551074.
Email: lammertbos@kpnplanet.nl

Secretaris:
Vacant

Penningmeester + Ondersteuning Tentoonstelling:
Age Ruiter,
Mobiel: 06-13103138
Email: ageruiter@gmail.com

TT-secretaris:
Jacob Visser,
Mobiel: 06-12180237
Email: jvisser01@hotmail.com

Materiaalcommissaris:
Kees Holtrop,
Telefoon: 0513-415140. Mobiel: 06-15903696

IBAN: NL67 INGB 0002 3041 16 t.n.v. Volièrevereniging Zanglust Joure e.o.

————————————————————————————————————————————
Ondersteuning

Ringencommissaris:
Johan Althuisius.
Telefoon: 06-29306828
Email: jankealthuisius@gmail.com

IBAN: NL36 ABNA 0619 9355 45 t.n.v. J. Althuisius, Rotstergaast.

Organisatie Vogelmarkt:
Simon Bles
Telefoon: 0513-552102(na 18:00 uur)
Email: vogelmarkt@zanglustjoure.nl (uitsluitend reserveringen Vogelmarkt)
of s.bles@home.nl

Erelid Volièrevereniging Zanglust Joure e.o.
Jan Bergsma
Jan heeft ook een eigen website over zijn andere hobby.
Neem eens een kijkje op de site.
Klik hier voor de Website van Jan & Joke Bergsma

Walsrode 2007 (foto Feike Sijsma)

Op de rug gezien ons Erelid Jan Bergsma tijdens de Vogelmarkt van maart 2012

Op de rug gezien ons Erelid Jan Bergsma tijdens de Vogelmarkt van maart 2012

Share Button